People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: March 19, 2018 | Blog | 0 comments

Artykuł prasowy w języku polskim


Jestem partnerem i prawnikiem w kancelarii Anthony Gold. Pracuję w zespole zajmującym się roszczeniami za obrażenia powstałe na skutek wypadku czy też błędu medycznego. Specjalizuję się w roszczeniach związanych z wypadkami, w których ofiary doznały bardzo poważnych urazów, w tym urazów mózgu, obrażeń rdzenia kręgowego, amputacji oraz złożonych urazów ortopedycznych.

Kiedy osoba uczestniczy w wypadku zmieniającym życie, ważne jest, aby zatrudnić prawnika dysponującego dużym doświadczeniem w tej specjalistycznej dziedzinie prawa, która wymaga też swoistej wiedzy medycznej. Osobiście reprezentuję osoby, które poniosły obrażenia. Moimi priorytetami w tego typu sprawach są następujące kwestie:

  • wczesne przyznanie się do odpowiedzialności przez pozwanego;
  • uzyskanie finansowania od pozwanego lub jego ubezpieczyciela na niezwłoczną rehabilitację mojego klienta;
  • uzyskanie funduszy na codzienne wydatki mojego klienta, tak aby ten nie cierpiał finansowo, jako że wypadek lub inne nieszczęśliwe wydarzenie często skutkuje tym, że nie jest on zdolny do wykonywania pracy przez dłuższy czas.

Specjalizuję się szczególnie w sprawach dotyczących cudzoziemców, którzy odnieśli obrażenia podczas pobytu w Wielkiej Brytanii oraz w sporach transgranicznych. Zajmowałem się sprawami związanymi z Polską, Wietnamem, Australią, Francją i Grecją. Obecnie reprezentuję dwóch obywateli polskich, którzy doznali zmieniających życie obrażeń podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Udało mi się repatriować jednego z moich klientów do Polski z pełnym pakietem opieki medycznej, a drugi jest obecnie poddawany intensywnej rehabilitacji w Anglii.

Występowałem również w imieniu powoda w sprawie XP przeciwko (1) Compensa Towarzystwo SA (2) Przemysław Bejger [2016] EWHC 1728 (QB). W tej sprawie moja klientka doznała obrażeń w wyniku wypadku drogowego w Polsce i tragicznie poroniła w 16. tygodniu ciąży. W wyniku tego odniosła poważne obrażenia psychiczne, a następnie, niestety, dwa lata później uczestniczyła w drugim wypadku drogowym. Miała ona możliwość wniesienia powództwa w Anglii, ale sądy musiały zastosować polskie prawo i rozróżniać obrażenia powstałe w wyniku każdego wypadku. Sprawa była rozpatrywana w Sądzie Najwyższym. Proces trwał 4 dni. Pomyślnie zabezpieczyłem wypłatę odszkodowania w wysokości ponad 450 000 funtów.

Moja praktyka często dotyczy klientów, którzy doznali urazowych uszkodzeń mózgu i nie są już w stanie zarządzać swoimi sprawami finansowymi i osobistymi. Przypadki te wymagają szczególnej uwagi i doświadczenia. W takich przypadkach cieszę się, że w mojej firmie funkcjonuje dział zajmujący kwestiami rozpatrywanymi przez Sąd Opiekuńczy (ang. Court of Protection) oraz dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych. Moi koledzy i koleżanki występują w roli profesjonalnych przedstawicieli i powierników do spraw majątkowych dla osób ubezwłasnowolnionych i niezdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji.

Jestem partnerem w firmie Anthony Gold, która udziela porad w kwestiach zarówno majątkowych jak i bytowych osób poszkodowanych i ubezwłasnowolnionych. Często otrzymuję zlecenia od klientów, którzy doznali poważnych obrażeń i nie są już w stanie zarządzać swoimi finansami. Specjalizuję się w obsłudze wypłat wysokich kwot z tytułu odszkodowań i jestem regularnie wyznaczana przez Sąd do zarządzania tymi funduszami tak, aby pokryć koszty utrzymania, leczenia i opieki której tak często potrzebują osoby poszkodowane lub ich rodziny. Ściśle współpracuję z moimi kolegami i koleżankami w dziale odszkodowań, którego pracę opisujemy powyżej, aby pomóc w sfinansowaniu i stworzeniu pakietów opieki po wypadku oraz pomóc moim klientom w odbudowie ich życia po nieszczęśliwym zdarzeniu. Jeśli którykolwiek z powyższych problemów dotyczy Pana/Pani lub członka Pana/Pani rodziny, zapraszamy do skontaktowania się z członkiem naszego zespołu, dzwoniąc pod numer 0207 940 4000.

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

No comments

Add your comment

We need your name and email address to make sure you’re a real person. We won’t share your email address with anyone else or send you spam. Please complete fields marked with *.

Leave a Reply

Your email address and phone number will not be published on the website. Other visitors will not be able to see your contact information. Required fields are marked *

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?