People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 14, 2016 | Blog | 0 comments

Czy zagraniczny testament posiada moc prawną w Anglii?


W jednym z moich poprzednich  artykułów – „ Jak angielski testament dziadka usmiercono w Polsce” pisałam o różnicach pomiędzy wymogami, których spełnienie decyduje o mocy prawnej testamentu w Polsce i w Anglii.  Zalecałam wówczas również sporządzanie testamentu zarówno w Anglii, jak i w jurysdykcji obcej, w której znajdują się aktywa.  Liczba i charakter zapytań, które otrzymałam po publikacji tego artykułu, potwierdziły to, co wynikało z dotychczasowych doświadczeń moich klientów – osoby, które w chwili śmierci posiadają aktywa na terytorium więcej niż jednego kraju, zazwyczaj pozostawiają tylko jeden testament.  A więc, czy testament zagraniczny, sporządzony poza Anglią i Walią, może posiadać moc prawną w Anglii?

Odpowiadając w skrócie, można powiedzieć: tak.  Zgodnie z ustawą o testamentach z 1963 roku (the Wills Act 1963), w przypadku wszystkich osób zmarłych po 1 stycznia 1964 r, testament zagraniczny może być uznany za ważny w Anglii i Walii, jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, w którym został on sporządzony lub jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, którego testamentodawca – w chwili sporządzenia testamentu lub w chwili śmierci – był obywatelem lub w którym miał zwyczajowe miejsce przebywania lub stałe miejsce zamieszkania. Zgodnie z tą zasadą, polski testament sporządzony przez polskiego obywatela, który żył i posiadał aktywa w Anglii, może tu zostać uznany za ważny, posiadający moc prawną.

W praktyce, aby nadać takiemu testamentowi moc prawną, należy wystąpić o wydanie na postawie takiego testamentu angielskiego upoważnienia do zarządzania spadkiem (Grant of Probate).  Zachęcam do przeczytania mojego artykułu objaśniającego jak wyglada zwiazana z tym procedura. Oprócz standardowych dokumentów, które należy przesłać z testamentem do Rejestru Spadkowego, w przypadku testamentu zagranicznego, należy przedstawić sądowi także dokument zwany affidavit.  Jest to złożone pod przysięgą oświadczenie zawierające szczegółowe wyjaśnienia mających znaczenie faktów i objaśnienie co do posiadania przez testament mocy prawnej w kontekście wymogów prawa krajowego – odpowiednio – państwa, w którym testament został sporządzony lub państwa, którego zmarły był obywatelem. W przypadku testamentów polskich, Rejestr Spadkowy będzie zazwyczaj zainteresowany przedstawieniem dowodu, że testament został sporządzony przez notariusza, który potwierdzi że sporządził dany testament albo dowodu, że polski sąd rozstrzygnął już o rozdysponowaniu majątku w Polsce zgodnie z treścią testamentu, uznając tym samym jego moc prawną.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej porady w zakresie dopuszczalności zastosowania zagranicznego testamentu w Anglii lub jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zarządzaniu spadkiem w Anglii, uprzejmie proszę o skontaktowanie się ze mną.

To read my blog in English, please click here.

 • A compassionate solicitor who considers all of her client’s concerns, and advises on the best way to resolve them, in or out of court.
 • Achieves settlements which are suitable for the individual circumstances incorporating compensation payments, the transfer of property and setting up trusts for children.
 • Completed the ACTAPS (Association of Contentious Trust and Probate Specialists) Contentious Trusts and Probate course – the only specialist training course for this area of law.
 • Qualified Commercial and Civil Mediator, accredited by the ADR Group.
 • Recommended in The Legal 500 ‘Clare Kelly is exceptionally knowledgeable and extremely efficient, and is a good negotiator who is sensitive to her clients’ needs and finds practical solutions’
 • ‘has a great eye for detail but can also identify the crux of the dispute’ – Legal 500 2019
 • Recommended by clients:
  “[Clare] has been absolutely wonderful – so lovely, extremely bright, and a rock when it came to getting us through the last two years.”
  “Clare, you are a star of the highest order!!”
  “It has been a difficult and stressful case and you have dealt with it efficiently and skilfully and with warmth and sensitivity”.
  “Your skill, your expertise, in matters concerning Wills is I believe, second to none. Both myself and my wife will be forever in your debt….Saying thank you just doesn’t cover the gratitude and respect we both have for you.”

 

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?